Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel

Motion 2017/18:4152 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:229
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-27
Bordlagd
2018-05-03
Granskad
2018-05-03
Hänvisad
2018-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att råvaror i och ursprung för drivmedel ska redovisas vid pumpen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att regeringen tagit initiativ till en lag om märkning av drivmedel är något vi välkomnar i Centerpartiet. Det är en fråga vi drivit länge. Konsumentmakten är ett viktigt sätt att påverka valen av drivmedel och produktionen av desamma.

Det är dock sorgligt att regeringen inte lyssnar på sina egna myndigheter. I förslaget till lagstiftning från Energimyndigheten står det: ”En drivmedelsleverantör, eller annan som tillhandahåller drivmedel, ska informera konsumenter om varje drivmedels utsläpp av växthusgaser, råvaror och ursprung.”

Men den nya text som föreslås i lagrådsremissen lyder: ”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel, eller i en sådan verksamhet tillhandahåller el som drivmedel, att informera konsumenter om drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan.”

Informationsplikten flyttas ned från lagen till föreskrifter, och ”råvaror och ursprung” ersätts med ”andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan”. Det är betydligt mindre skarpt än vad förslaget från Energimyndigheten var.

Det är viktigt att informationen som presenteras är relevant och enkel att förstå. Det är också viktigt att den blir särskiljande och tydlig utifrån att reduktionsplikten kommer att likrikta klimatprestandan hos olika drivmedelsleverantörer.

Det finns också en oro för att informationen till konsumenter endast ska presenteras på en webbsida. Inte minst den viktiga informationen om ursprung riskerar att placeras där med regeringens förslag. Tyvärr missar då regeringen målet med lagstiftningen, att påverka konsumenter. Det är tydligt att det är vid köptillfället som den stora påverkan sker. Därför är det ett stort misstag att minimera informationen som tillhandahålls vid köptillfället. Att enbart ha denna information på en hemsida någonstans gör att informationen blir betydligt mindre tillgänglig, något som varken gynnar konsumenten eller miljön. En bra parallell är hur få som hade brytt sig om att gå in på en hemsida för att kontrollera var köttet i mataffären har sitt ursprung, jämfört med att ha en ursprungsmärkning direkt på förpackningen.

Det har framförts kritik mot att det är svårt att hålla informationen uppdaterad och att den kan förändras över tid. En sådan kritik faller ganska platt då det delvis handlar om en dekal på en pump eller information på en skärm, som lätt kan bytas om bolagens drivmedelsleverantörer snabbt skulle ändra sin råvarubas. Det är viktigt att hitta ett enkelt system för att informationen ska vara uppdaterad och relevant för att inte skapa onödig administration eller förvirring hos konsumenten.

Det är avgörande med konsumentinformation för att påskynda utvecklingen mot mer förnybara och lokalt producerade drivmedel. Få svenskar är intresserade av att tanka olja från Ryssland om de har ett alternativ. Samma sak lär hindra oljeborrning i Arktis och andra områden med ännu starkare påverkan på miljön än den som oljan redan har på klimatet. Det är rimligt att dessa skillnader presenteras för konsumenterna.

Att ge människor valmöjlighet och information är ett utmärkt sätt att skynda på den gröna omställningen. Det är ett sätt att visa ledarskap och tro på människor. Att regeringen verkar falla för oljelobbyns krav på luddighet och att kunna fortsätta dölja sina råvaror är bara att beklaga. Centerpartiet står upp för människors rätt att veta, för ett nytt grönt ledarskap för Sverige.

 

 

Kristina Yngwe (C)

 

Rickard Nordin (C)

Eskil Erlandsson (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att råvaror i och ursprung för drivmedel ska redovisas vid pumpen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.