Till innehåll på sidan

Materialåtervinning i stället för förpackningsåtervinning

Motion 2009/10:MJ433 av Sven Yngve Persson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-06
Numrering
2009-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra insamlingssystemet så att förpackningsåtervinning i framtiden i stället blir materialåtervinning.

Motivering

Då producentansvaret för förpackningar infördes 1994 valde näringslivet att lösa insamlingen av förpackningar genom att sätta upp återvinningsstationer till vilka hushållen kan lämna det utsorterade materialet. För att göra det möjligt att placera ut återvinningsstationer på lämpliga platser bistår kommunerna näringslivets serviceorganisation, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, med lokaliseringsförslag. För att anpassa insamlingssystemet till lokala förhållanden är Förpacknings- och tidningsinsamlingen ålagd att samråda med kommunerna.

Förpackningar återvinns på tre olika sätt: återanvändning, materialutnyttjande och energiutvinning. Återanvändning innebär att förpackningen återfylls eller återanvänds i samma syfte som tidigare, medan materialutnyttjande är en upparbetning i produktionsprocessen till det ursprungliga eller andra ändamål (förordning 1997:185). Energiutvinning innebär att materialet förbränns och alstrar energi.

Till skillnad mot den förpackningsåtervinning man har idag så har man i Eskilstuna provat ett nytt insamlingssystem som bygger på materialåtervinning. Det betyder att exempelvis stekpannor ska kunna kastas tillsammans med konservburkar och att trasiga plastleksaker ska kunna kastas med plastflaskor. Tanken är att öka materialåtervinningen på sikt och även göra det enklare för hushållen att återvinna.

Stockholm den 1 oktober 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra insamlingssystemet så att förpackningsåtervinning i framtiden i stället blir materialåtervinning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.