Mälardalens högskola

Motion 2019/20:2268 av Hans Ekström m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mälardalens högskola, MDH, är en mycket viktig kompetensförsörjare i regionen. MDH är landets största högskola med omkring 16 000 studenter och 900 medarbetare.

Högskolan bedriver forskarutbildning, vilket inte alla högskolor gör. MDH:s forskning om miljöteknik och energieffektiviseringar håller världsklass. Högskolan är attraktiv och lockar många av regionens högskoleelever. Utbildningarna bedrivs i både Eskilstuna och Västerås. Antalet utbildningar som MDH erbjuder och antalet studenter som väljer dessa kan mäta sig med flertalet universitet. Detta till trots har MDH väsentligt lägre forskningsanslag än universiteten.

En viktig orsak till att MDH kunnat utveckla sin forskning är att högskolan tagit sin roll som samhällsbyggare på allvar. Högskolan har ett samverkansavtal med ABB och ett nära samarbete med Volvo. Högskolan har också en nära samverkan med den offentliga sektorn. MDH är betydande för hela Sveriges konkurrenskraft i omvärlden och bidrar till att bygga Sverige som kunskapsnation. Den är viktig för många av Sveriges stora internationella koncerner, exempelvis ABB och Volvo.

Industrins betydelsefulla roll för Sverige och svensk ekonomi kan inte nog understrykas. Vi vill att Sverige även fortsatt skall vara ett av världens mest inno­vativkraftiga länder. Forskning driver utvecklingen framåt.

Att vara universitet medför mer fördelaktiga ekonomiska förutsättningar för att bedriva högkvalitativ utbildning och forskning. Därför vill vi framhålla vikten av att regeringen överväger att säkerställa Mälardalens högskolas framtida behov av forskningsresurser. Vägen till universitetsstatus har öppnats för MDH efter att statsministern tillsammans med ministern för högre kunskap och forskning 2018 aviserat att MDH har potentialen att bli landets nästa tekniska universitet.

Det är mer än 20 år sedan Sverige fick sitt senaste tekniska universitet. Om MDH skulle göras om till tekniskt universitet skulle kompetensförsörjningen främjas samtidigt som industrins konkurrenskraft skulle stärkas.

 

 

Hans Ekström (S)

 

Fredrik Olovsson (S)

Åsa Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.