Till innehåll på sidan

Lyssnarombudsman på Sveriges Radio

Motion 2009/10:Kr318 av Olle Thorell (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-06
Numrering
2009-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättande av en lyssnarombudsman på Sveriges Radio.

Motivering

Sveriges Radio, SR, är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar fyra miljoner personer.

Public service och Sveriges Radio fyller en viktig funktion i vårt samhälle. För många människor fyller radion en viktig funktion för kunskapsinhämtning, deltagande i samhällsdebatten och inte minst för underhållning och kulturupplevelser.

Några av grundförutsättningarna för Sveriges Radios public service-uppdrag är: oberoende och integritet, mångfald och kvalitet samt att vara tillgängligt för alla.

SR skriver själva följande: ”Meningen med public service är att var och en, oavsett kön, ålder, geografisk hemort eller kulturellt ursprung skall kunna hitta något värdefullt och omistligt bland Sveriges Radios program”.

Om man som lyssnare vill vara med och påverka det utbud som finns på SR är man huvudsakligen hänvisad till två instanser. Lyssnarservice som kan svara på frågor om programmen och utbudet samt Granskningsnämnden som tar emot anmälningar mot programmen.

För lyssnare som vill uttrycka sin åsikt om hela radions programutbud finns det ingen naturlig instans att vända sig till. TV4 har en tittarombudsman som inrättades oktober 2002. De har inga planer att förändra det eftersom det är en viktig kontakt för deras tittare. Ombudsmannen har ca 1 000 tittarkontakter varje vecka.

Jag anser att det vore lämpligt att även SR inrättar en lyssnarombudsman som kan verka som en kanal mellan lyssnarna och programmakarna på Sveriges Radio så att lyssnarnas åsikter om vad som anses vara värdefullt och omistligt i utbudet tas till vara. Självklart kan aldrig allas önskemål uppfyllas, men inrättandet av en lyssnarombudsman medverkar definitivt till att ge en större delaktighet från lyssnarna och ge ett bättre underlag för ledningen när man beslutar om programutbudet.

Stockholm den 28 september 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättande av en lyssnarombudsman på Sveriges Radio.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.