Till innehåll på sidan

Ljud- och bildövervakning

Motion 2005/06:Ju258 av Sten Tolgfors (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2005-10-05
Hänvisning
2005-10-13
Bordläggning
2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till lagändringar som möjliggör användning av bild- och ljudövervakning i samband med pågående brott, såsom gisslantagningssituationer.

Motivering

I flera år har polisens möjligheter att använda buggning i brottsutredningar diskuterats. Det är en viktig debatt, eftersom effektivitetsargument noga måste vägas av mot integritetsargument.

Men hittills har debatten alldeles förbisett att möjlighet för polisen att använda ljud- och bildövervakning faktiskt kan rädda liv i akuta situationer och i fall av allvarlig våldsbrottslighet. Den s.k. Buggningsutredningen var inriktad på att studera användning av buggning i syfte för polisen att förhindra eller utreda brott. Men buggning kan ha betydelse också vid insatser för att stoppa pågående brott.

Låt mig ta följande exempel: Vid gisslantagningssituationer kan tekniska hjälpmedel spela en högst betydande roll för polisens möjligheter att agera på rätt sätt vid rätt tidpunkt och därmed för en lycklig utgång.

I dag finns goda tekniska hjälpmedel som skulle kunna ge polisen möjlighet att följa utvecklingen i en gisslansituation med både ljud och bild. Mikrofoner kan användas för att polisen skall kunna höra vad som sägs i ett hus eller ett rum och följa hur en gisslantagares stämning förändras.

Mycket små kameror kan ge polisen möjlighet att se vad som händer i den aktuella lokalen, följa gisslantagares minspel, deras utövande av våld, studera gärningsmännens beväpning och eventuell förekomst av sprängmedel som apterats i lokalen.

Problemet är att dessa tekniska hjälpmedel, till skillnad från i andra länder, inte får användas i Sverige och att utrustningen således inte finns.

Inte heller kan eller får mobiltelefontrafik störas ut lokalt, för att stoppa gisslantagares möjligheter att kommunicera med omvärlden, när detta bedöms vara viktigt.

I sådana ovan beskrivna situationer saknas dessutom tid att begära tillstånd för buggning från domstol. I stället krävs en lagändring som ger förundersökningsledare rätt att fatta beslut om buggning och användning av andra tekniska hjälpmedel. Beslutet får prövas och fastställas av domstol i efterhand. På liknande sätt fungerar det i dag vad gäller möjlighet till snabb husrannsakan.

När justitieutskottet i fjol behandlade min motion om detta angavs inga skäl för varför motionens yrkande inte tillgodosågs.

Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att snarast återkomma med förslag till lagändringar som möjliggör användning av bild- och ljudövervakning i samband med pågående brott såsom gisslantagningssituationer.

Stockholm den 22 september 2005

Sten Tolgfors (m)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till lagändringar som möjliggör användning av bild- och ljudövervakning i samband med pågående brott, såsom gisslantagningssituationer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.