Likvärdiga villkor för läkarutbildningen i Örebro

Motion 2019/20:204 av Hans Eklind (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-24
Granskad
2019-09-24
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska se över sitt ansvar för finansieringen av läkarutbildningen i Örebro så att det blir likvärdigt det ansvar som tas för de övriga sex läkarutbildningarna i landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Örebro Universitet har sedan 2010 examensrätt för läkarutbildning. Allt sedan starten 2011 har läkarutbildningen vid Örebro universitet drivits mycket framgångsrikt och de första studenterna utexaminerades våren 2016. Utvärderingar av läkarutbildningarna i landet ger Örebro universitet högsta betyg.

Allt sedan starten av läkarprogrammet har universitetet endast erhållit finansiering av staten för drygt hälften av platserna. I ett uppbyggnadsskede kan detta vara förståeligt, men nu måste Örebro universitet få likvärdig, långsiktig och hållbar finansiering. Att universitet tvingas till omfördelningar för att hantera läkarprogrammet är orimligt, det hotar den verksamhetsförlagda utbildningen då det inte ges tillräcklig kompensation.

Politiken har fattat beslut om att öka antalet platser på läkarutbildningarna i landet. Detta för att klara kompetensförsörjningen i sjukvården. År 2023 ska utbildningarna ha utökats med 440 platser som fördelats på de sju lärosätena i landet. Ett lärosäte som förväntas vara med i detta är läkarutbildningen i Örebro. En utbildning som sedan 2016


utexaminerar färdiga läkare. Det är rimligt att denna läkarutbildning även ges ekonomiskt likvärdiga villkor för att klara sitt uppdrag.

 

 

Hans Eklind (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska se över sitt ansvar för finansieringen av läkarutbildningen i Örebro så att det blir likvärdigt det ansvar som tas för de övriga sex läkarutbildningarna i landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.