Ledarhundar

Motion 2007/08:So215 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-09-27
Numrering
2007-10-02
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en samlad översyn av relevanta lagar för att göra det möjligt för ledarhundsförare att få full delaktighet i och tillgänglighet till samhället.

Motivering

Riksdagen har antagit en nationell hand­lingsplan för handikappolitiken som bland annat har som mål att samhället utformas så att funktionshindrade blir fullt delaktiga i samhällslivet till år 2010. Hela samhället har ansvar för att se till att det blir tillgängligt för funktionshindrade.

För en synskadad som fått en ledarhund förändras livet till det bättre både när det gäller delaktighet och tillgänglighet. Tyvärr så uppstår många vardagssituationer när en ledarhundsförare inte får ta med sig sin ledarhund, t.ex. i affärer, restauranger, badinrättningar och motionsanläggningar. Det är faktiskt så att svensk lagstiftning, t.ex. livsmedelslagen, sätter stopp för ledarhunden och därmed stopp för den synskadades möjlighet att handla, äta ute eller besöka sport-, idrotts- eller simhallar. Det finns givetvis en problematik som gäller att man också måste beakta pälsdjursallergiker.

Att utbilda en ledarhund tar tid och kostar mycket. Det är därför angeläget att den som fått en ledarhund ska kunna använda den till fullo.

Det behövs en samlad översyn av diverse lagar för att så långt det är möjligt öka tillgängligheten för ledarhundsförare.

Stockholm den 26 september 2007

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en samlad översyn av relevanta lagar för att göra det möjligt för ledarhundsförare att få full delaktighet i och tillgänglighet till samhället.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.