Lättare att använda kameraövervakning

Motion 2013/14:Ju335 av Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-03
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska göras betydligt lättare att få tillstånd för kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde.

Motivering

Idag är det tillåtet för privatpersoner att filma andra medmänniskor på allmän plats. T.o.m. fula gubbar kan fritt filma barn utanför en skolgård. Att däremot sätta ut kameror på allmänna platser för att skapa trygghet och säkerhet för medborgare är strängt reglerat. Man kan dock fråga sig om det inte är mer integritetskränkande att bli smygfilmad av andra med mobila kameror än av t.ex. ett företag som vill skapa trygghet vid sina entréer.

När länsstyrelserna idag ska pröva tillståndsansökan för kameraövervakning på allmän plats görs en mycket sträng avvägning mellan filmade personers integritet och ett konkret behov.1 Ett exempel på en sådan avvägning är företaget Jernhusens ansökan om att sätta upp kameror på Resecentrum i Uppsala. På stationen hade flera incidenter såsom fyllebråk, ungdomsbråk, skadegörelse, ofredande och väskryckning rapporterats. Länsstyrelsen avslog dock företagets ansökan om att sätta upp kameror med motiveringen att platsens struktur – med dess restauranger och samlingsytor – bidrar till att människor uppehåller sig där längre tid än i vanliga stationsbyggnader. Integritetskränkningen skulle alltså vara större än behovet menade man.

Motiveringen och avvägning ter sig dock märklig. Det är ju faktiskt människor som begår brott och allmänna platser med mycket människor renderar också fler brott. Motiveringen ter sig ännu märkligare om man ser till gemene mans åsikter om kameraövervakning.

När Jernhusen frågat sina resenärer svarade ca 90 % att de var positiva till kameraövervakning.2 Resultatet är inte förvånande. En liknande undersökning företogs av Livsmedelförbundet, vari 89 % av respondenterna uppgav att de hade förståelse för att butiker sätter upp kameror.3 Stöldskyddsföreningen (SSF) genomförde också den en liknande studie 2009 om elever och föräldrars syn på kameraövervakning i skolor. Även här uttalade sig 90 % positivt om kameraövervakning, förutsatt att den reglerades.4 I en rapport från Brå avhandlades att 70 % av tillfrågade svenskar uppgav att de skulle känna sig tryggare i kameraövervakade stadskärnor generellt och ännu fler efter mörkrets inbrott.5

Att många svenskar är positiva till kameraövervakning är inte konstigt eftersom att metoden medför många fördelar. Kameraövervakning kan

 • avskräcka från brott

 • bidra till att avbryta pågående brott

 • bidra till att identifiera gärningsmän och skapa bevisning

 • förhindra nya brott genom att gärningsmän lagförts tack vare ovanstående

 • öka tryggheten.

Med dessa fördelar i åtanke och svenskars generellt positiva attityder till användning anser jag att länsstyrelsens avvägningar är alltför stränga. Jag vill därför att regeringen återkommer med förslag som gör det betydligt lättare än idag att få tillstånd för kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde.

Stockholm den 19 september 2013

Kent Ekeroth (SD)

[1]

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/kameraovervakning/.

[2]

http://svt.se/2.126356/1.2787006/nej_till_kameraovervakning_pa_resecentrum.

[3]

http://www.livsmedelshandlarna.se/livsmedelshandlarna/detailview/blog/nio-av-tio-svenskar-stodjer-handeln-rorande-utokad-kameraovervakning.

[4]

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/overvakade-elever-ar-tryggare_3370117.svd.

[5]

Brå Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte RAPPORT 2003:11.

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska göras betydligt lättare att få tillstånd för kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.