Låt Skaraborg bli namnet

Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på Västra Götalands läns östra valkrets och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

”Vi äro musikanter alltifrån Västra Götalands läns östra ...”

Nja, det känns inte hemkärt precis.

Däremot: ”Vi äro musikanter alltifrån Skaraborg …” Det är både bekant och hem­kärt!

Tradition, kultur och ursprung speglar och skapar trygghet samt tillit i vårt samhälle. För skaraborgarna har texten till den traditionella visan blivit något förvrängd när val­kretsen och delar av det nya Västra Götalands län blev Västra Götalands läns östra.

Namnfrågan handlar också om att stärka demokratin och kopplingen mellan väljare och förtroendevalda. För skaraborgarna skulle det kännas mest naturligt om t.ex. Skara­borgspolitiker också formellt kunde kalla sig representanter för Skaraborg. Dessutom kan skaraborgarna lättare identifiera sina riksdagsledamöter om dessa presenteras som ledamöter från Skaraborg istället för från Västra Götalands läns östra valkrets.

 

 

Cecilia Widegren (M)

 

Ulrika Heie (C)

Patrik Björck (S)

Erik Ezelius (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på Västra Götalands läns östra valkrets och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2019/20:KU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.