Till innehåll på sidan

Lärarledd tid som konkurrensfaktor för universitet och högskolor

Motion 2019/20:1212 av Erica Nådin (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa statistik över antalet lärarledda timmar på universitets- och högskoleprogram samt att detta ska redovisas tillsammans med information om undervisningsform och studietakt vid antagningsprocessen till högre utbildning i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På Sveriges universitet och högskolor erbjuds en stor bredd av olika utbildningar. Lärarförbundet har länge lyft lärareffekten som en av de mest avgörande faktorerna för om barn och unga klarar av skolans krav. De flesta verkar vara överens om att en duktig lärare behövs för att undervisningen ska bli effektiv. Denna lärareffekt borde utnyttjas även på universitet och högskolor. För alla som studerat på universitet eller högskola i Sverige blir det tydligt att den lärarledda tiden, då en lärare är närvarande och genomför undervisning, är långt ifrån heltid på många heltidsutbildningar. I vissa fall är den lärarledda tiden kraftigt begränsad till några få timmar i veckan.

Det här kan också ses som en likvärdighetsfråga eftersom det kan skapa orättvisa förutsättningar när vissa utbildningar får mycket mer schemalagd tid tillsammans med lärare än andra utbildningar. Vi skulle vilja se en generell ökning av lärarledd tid på universitets- och högskoleutbildningar. Vi föreslår därför att statistik över det senaste årets lärarledda tid på programmet ska redovisas på antagning.se tillsammans med


information om undervisningsform och studietakt. Att redovisa sin lärarledda tid på detta sätt kan bli en effektiv konkurrensfaktor för läroverken och det skapar en större tydlighet gentemot potentiella studenter.

 

 

Erica Nådin (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa statistik över antalet lärarledda timmar på universitets- och högskoleprogram samt att detta ska redovisas tillsammans med information om undervisningsform och studietakt vid antagningsprocessen till högre utbildning i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.