Lantbruks- och skogsbruksskolor

Motion 2018/19:780 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-23
Granskad
2018-11-26
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lantbruks- och skogsbruksskolornas roll vid utformningen av en livsmedelsstrategi för Sverige och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi ekonomiskt kan stärka de svenska lantbruks- och skogsbruksskolorna och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheterna att ta fram en långsiktig strategi för hur våra lantbruks- och skogsbruksskolor kan bli än mer attraktiva för ungdomar och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheterna för Skaraborg att bli ett försöksområde för att stärka lantbruksskolorna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett stort land med stora marker som kan användas för lantbruk och skogsbruk. Vår skogsmark är en av våra viktigaste näringsgrenar och är en av anledningarna till vårt nutida välstånd. Men, vi måste se över hur vi kan förädla vår skog och våra lantbruksprodukter ytterligare för att kunna skapa nya jobb och för att behålla de jobb som finns. Om vi gör på rätt sätt kommer vi att kunna öka exporten av förädlade produkter. När nu Sverige ska ta fram en livsmedelsstrategi är det viktigt att man får med lantbruks- och skogsskolorna i det arbetet. Om vi ska kunna öka vår produktion och export måste vi även arbeta in detta i våra lantbruks- och skogsskolor så att de blir ännu bredare i sina utbildningar.

Det är också viktigt att vi ser över finansieringen av våra skogs- och lantbruksskolor; vill vi lyckas med ökad produktion och export så bör våra skolor stärkas ekonomiskt.

Vår skog måste skötas så effektivt som möjligt för att den ska kunna fortsätta producera skogsråvaror på högsta nivå. Därmed vore det lämpligt med en utbildning inom detta kunskapsområde. För att lyckas genomföra detta måste vi se till att ha attraktiva lant- och skogsutbildningar, så unga söker sig till dessa. Sverige kan med rätt förutsättningar öka produktion av svensk mat, men för att detta ska lyckas behövs stabila politiska regler, minskade kostnader och skatter samt en genomarbetad marknadsstrategi för att exportera svensk mat. Detta har danskarna, tyskarna och flera andra länder inom EU lyckats göra. Vi måste göra samma sak i Sverige.

Vi bör stötta lant- och skogbruksutbildningar i Sverige för att se till att fler ungdomar söker sig till dessa utbildningar. Vi bör också skapa rätt förutsättningar för svensk skogs- och lantbruksproduktion så att den kan öka. Vi behöver också en långsiktig strategi för hur vi kan öka antalet platser på de attraktiva skogs- och lantbruksskolorna. I Skaraborg har vi redan framgångsrika lantbruksskolor. Men med ytterligare stöd och vision kan dessa skolor fungera bättre och agera som försöksområde på vad vi kan göra för att få våra lant- och skogsskolor ännu mer attraktiva. Om detta möjliggörs kan det bidra till att Sverige och Skaraborg blir starkare med fler jobbtillfällen.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lantbruks- och skogsbruksskolornas roll vid utformningen av en livsmedelsstrategi för Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi ekonomiskt kan stärka de svenska lantbruks- och skogsbruksskolorna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheterna att ta fram en långsiktig strategi för hur våra lantbruks- och skogsbruksskolor kan bli än mer attraktiva för ungdomar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheterna för Skaraborg att bli ett försöksområde för att stärka lantbruksskolorna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.