Länsvis brottsstatistik

Motion 2021/22:3613 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att redovisa statistik länsvis i stället för regionvis och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att länsvis kunna följa upp brott som begås så är statistik från Polismyndigheten mycket värdefull. Sedan den nya polisorganisationen trädde i kraft så kan inte riks­dagens utredningstjänst (RUT) få uppgifter från polisen nedbrutna per län utan enbart per område som polisen har delat in Sverige i.

Vi i Gävleborg kan exempelvis inte veta om brottsligheten har minskat eller ökat i Gävleborgs län, eftersom man i dag enbart kan avläsa brottsstatistiken för område Mitt, som sträcker sig över flera län. Det ger inte tillräcklig vägledning för vare sig allmänhet eller politiker som ska fatta beslut i Sveriges riksdag.

Regeringen måste försäkra sig om att Polismyndigheten för statistik över antalet anmälda brott per län och redovisar detsamma per län och inte över större områden. Detta bör regeringen ges till känna.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att redovisa statistik länsvis i stället för regionvis och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU26
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.