Länsstyrelserna

Motion 2016/17:1148 av Patrik Björck (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett ändrat arbetssätt inom Sveriges länsstyrelser och en översyn av hur man kan återfå en politisk styrning av länsstyrelserna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är uppdelat i 21 län. I varje län finns en länsstyrelse som ska vara regeringens förlängda arm ute i landet. Länsstyrelserna ska bidra till att statlig verksamhet på regional nivå är samordnad och ligger till grund för hållbara och långsiktiga helhetslösningar för Sverige och den offentliga förvaltningen. I detta uppdrag ska länsstyrelserna ta de initiativ som anses vara påkallade.

Länsstyrelsen har dessutom en rad andra uppdrag, bland annat kring uppföljning av att regelverk följs och de har fått regeringens uppdrag att bevaka det lokala och regionala arbetet inom olika områden. I uppdraget, åtminstone vad det gäller den praktiska hanteringen, saknas idag hänsynstagande till lokala/regionala förutsättningar för de olika insatser som beslutas av riksdagen eller EU.

Onödiga konflikter

Länsstyrelsernas hanteringssätt runt om i landet skapar onödiga konflikter med markägare, ägare av mindre vattenkraftverk med flera. Vi kan också se hur länsstyrelsens representanter runt om i landet allierar sig med företrädare för olika grupper för att stoppa projekt som är viktiga för bygden och där juridiska tillståndsenheter för det aktuella området gett sitt godkännande.

Allt oftare och från fler håll kommer vittnesmål om hur enskilda medborgare uppfattar länsstyrelsernas agerande som maktfullkomligt och utan hänsyn till lokalsamhället. Man vittnar om hur man som medborgare står maktlös mot en byråkrati som inte kan avkrävas ansvar.

Lokal verklighetsförankring

En lokal verklighetsförankring istället för ett stelbent agerande skulle stärka människors tilltro till vårt demokratiska system och dess olika organ. Enligt vår syn bör regeringen i regleringsbrevet för länsstyrelserna trycka på vikten av att ta hänsyn till lokala förutsättningar och möjligheter. Regler och lagar har ofta en spännvidd som ger dessa möjligheter. Nu stoppar länsstyrelsens hantering utveckling och arbetstillfällen på ett sätt som inte kan vara vare sig regeringens eller riksdagens mening.

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett ändrat arbetssätt inom Sveriges länsstyrelser och en översyn av hur man kan återfå en politisk styrning av länsstyrelserna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.