Till innehåll på sidan

Långtidssjuka i covid-19 måste prioriteras högre

Motion 2020/21:2782 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda hur forskningen på långtidssjuka i covid-19 kan stärkas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sedan covid-19-pandemin bröt ut har ett stort antal människor smittats och många har blivit allvarligt sjuka, allra värst avlidit. Covid-19 har visat sig vara skoningslös och oberäknelig. Vi har alla fått ta del av människor som vittnat om långvariga besvär med allvarliga konsekvenser till följd av sjukdomen. Personer som tillhör riskgrupp har drab­bats hårt men det har också visat sig att människor som inte tillhört någon riskgrupp, hållit sig i fysisk bra form också drabbats allvarligt. Fall där man i flera månader varit sjuk från och till. Med symptom som feber, andningssvårigheter, brännande hud, skakningar, hjärt­rusningar, ont i bröst och rygg, magsmärtor mm. Tyvärr har vi fått ta del av flera berät­telser där insjuknade känner att de haft svårt att bli tagna på allvar av sjukvården. Trots att man i efterhand genom röntgen kunnat konstatera typiska förändringar för covid-19. Livet som fanns innan covid-19 upplever många inte finns kvar pga. sviterna av viruset.

Behovet av att forska på gruppen långtidssjuka covid-19-drabbade människor är stort. Inte minst för att öka kunskapen inom sjukvården och förhindra att människor hamnar i kläm. Framförallt för att förebygga allvarliga följdsjukdomar eller i allra värsta fall dödsfall för att de inte får tillräcklig vård i rätt tid.

 

 

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda hur forskningen på långtidssjuka i covid-19 kan stärkas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.