Till innehåll på sidan

Långsiktiga förutsättningar för science parks

Motion 2022/23:1193 av Teresa Carvalho och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om långsiktiga förutsättningar för s.k. science parks och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns science parks med olika inriktningar som bidrar till regional utveckling genom att vara innovationsmiljöer som främjar mötet mellan akademin, näringslivet och offentlig verksamhet. Dessa science parks är kittet mellan dessa parter, formerade i trippelhelix- eller kvadrupelmodeller. Tillsammans utgör parkerna en central del av Sveriges innovationssystem och fungerar likt infrastruktur för innovation. Ytterst handlar deras uppdrag och gärning om att skapa nya hållbara jobb och tillväxt.

Science parks har ofta en viktig roll i den regionala utvecklingen, inte minst genom sitt uppdrag att koordinera offentlig-privata samverkansprojekt och lägga grunden för etableringar och attraktionskraft. Parkerna är en viktig komponent i processen att attrahera företag, såväl nationellt som internationellt. Kopplingen mellan kunskaps­intensiva företag, nätverk och möjlighet till affärsutveckling i den regionala kontexten är av stor vikt. Även om landets science parks verkar inom olika områden och regionala kontexter med varierande förutsättningar är en gemensam nämnare för flertalet just den akademinära samverkan med universitet och specialiserade företagskluster.

Finansieringen kommer från flera intressenter som kommuner och regioner och i projektform genom bland annat EU-medel via statliga myndigheter och verk som exempelvis Vinnova och Tillväxtverket. Projektfinansiering kan vara en stor tillgång men också hindra långsiktiga processer. Långsiktiga processer behöver långsiktiga förutsättningar, även gällande finansiering. Det är något som landets science parks och deras medlemsbaserade branschförening ofta påtalar. Ett utökat statligt ansvar liknande det finansieringsprogram som finns på inkubatorssidan av innovationssystemet skulle kunna vara en modell att utgå från. Inte som ett alternativ till eller istället för regional eller kommunal finansiering och involvering, utan snarare som ett komplement till befintlig infrastruktur. Tvärtom är det lokala och regionala engagemanget viktigt för innovationsmiljöernas möjligheter att verka utifrån sina specifika förutsättningar. Samtidigt knyts regioner allt närmre varandra i en globaliserad värld, och det gränsöver­skridande arbetet blir allt vanligare och nödvändigare för att värna och stärka kon­kurrenskraften. Med bättre långsiktiga utgångspunkter kan Sveriges science parks bättre bidra till en positiv utveckling av såväl det nationella som det regionala näringslivet.

 

 

Teresa Carvalho (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om långsiktiga förutsättningar för s.k. science parks och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.