Länen förtjänar en landshövding

Motion 2017/18:472 av Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-28
Granskad
2017-09-28
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut 

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nuvarande utnämningsprocess bör ses över och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en konsekvens- och effektutvärdering av regeringens försenade utnämningar bör ske och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 20 januari 2017 lämnade dåvarande landshövding, L Bäckström, för Västra Götaland och dess 49 kommuner, en av Sveriges största länsstyrelser, sitt uppdrag. Detta hade då varit känt under en längre tid och kom således inte som en överraskning för någon. Det gick sedan hela 208 dagar innan regeringen hade en ny utsedd landshövding och många dagar senare var den nye på plats. Detta är tyvärr bara ett exempel på en mycket försenad, osystematisk och oprofessionell utnämningsprocess av regeringen. Den kunde ha inletts mycket tidigare då det var väl känt under längre tid att uppdraget skulle stå vakant.

Det är underkänt av regeringen och dess ansvarige statsråd, civilminister Ardalan Shekarabi (S). Regeringen har inte en fungerande utnämningspolitik, och tar heller inte statens fulla ansvar lokalt och regionalt genom att sätta Västra Götaland i sämre dager när nu över 208 dagar gick.

Länsstyrelsen Västra Götaland har över 750 medarbetare och länet omfattar över 1,6 miljoner invånare. Alla dessa förtjänar en ordinarie landshövding som leder arbetet och är länets företrädare gentemot staten. Detsamma gäller Länsstyrelsen i Kalmar som också står utan ordinarie landshövding. I Kalmar har platsen varit vakant i över 11 månader.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länen. Den viktigaste uppgiften är att se till att de mål som riksdagen och regeringen slagit fast i olika politikområden uppnås som till exempel trafikföreskrifter, livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, regional tillväxt, infrastrukturplanering, hållbar samhällsplanering och boende, energi och klimat, kulturmiljö, skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, naturvård, miljö- och hälsoskydd, lantbruk och landsbygd, fiske, folkhälsa, jämställdhet samt och inte minst i dessa tider integration, samtidigt som hänsyn tas till länets förutsättningar.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länen förutom att vederbörande skall leda länsstyrelsens arbete för att målen skall uppnås. Landshövdingen är en representant för länet gentemot staten, näringslivet, organisationer och allmänheten. Detta medför att landshövdingen, liksom länsstyrelsen har en dubbel representationsroll i förhållande till staten, dels som statens företrädare gentemot länet och dels som länets företrädare gentemot staten.

Regeringens utnämningspolitik har minst sagt lämnat en del att önska, men att ett sådant omfattande ämbete skall stå vakant och ersättas av tillfällig tjänsteman under över 208 dagar plus ytterligare månad innan den nye kan komma att tillträda, är underkänt och det är på sin plats att det kommer en realistisk förklaring.

För att undvika uppkomsten av liknande situationer framöver bör det upprättas strukturerade former för utnämningsprocessen. Riksdagen måste kunna säkerställa att viktiga ämbeten så som till exempel landshövdingsämbetet inte står otillsatta under en längre tid. Utöver arbete för att undvika att situationen upprepas bör även konsekvenserna och effekterna av de fördröjda utnämningarna utvärderas. Samarbetet mellan stat och län är för viktigt för att åsidosättas i 208 plus ett antal dagar till.

 

 

Cecilia Widegren (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nuvarande utnämningsprocess bör ses över och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en konsekvens- och effektutvärdering av regeringens försenade utnämningar bör ske och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.