Landstingens bidrag till barns glasögon

Motion 2007/08:So305 av Fredrik Olovsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-03
Numrering
2007-10-04
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktlinjer till landstingen angående bidrag till barns glasögon.

Motivering

Kostnader för glasögon kan bli en tung börda för många familjer, inte minst om synfelen drabbar barn som ofta behöver nya glasögon. Variationen mellan olika landsting är emellertid mycket stor när det handlar om hur villig man är att bidra i sådana situationer.

I vissa landsting får familjen stöd, i andra lämnas ingen hjälp alls. För barnen med synfel är det mycket viktigt att man får glasögon tidigt för att få en normal synutveckling. Det finns därför anledning att klargöra om glasögon ska vara att betrakta som en medicinsk behandling och att det därför finns skäl för landstingen att ge stöd till barns glasögon.

Det är dessutom landstingets ansvar att erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade. I de fall ett synfel är så svårt att det definieras som ett funktionshinder ska landstinget erbjuda hjälpmedel. Det är dock uppenbart att landstingen idag inte har tillräckliga riktlinjer för arbetet, eftersom liknande fall behandlas väldigt olika mellan landstingen. Det gör att den enskildes boendeort och inte hennes problem avgör vilket stöd samhället bistår med.

Stockholm den 1 oktober 2007

Fredrik Olovsson (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktlinjer till landstingen angående bidrag till barns glasögon.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.