Lämplighetstest till lärarutbildningen

Motion 2019/20:1626 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till lämplighetstest till lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skickliga lärare är den i grunden viktigaste delen till att elever som lämnar svensk skola har rätt förutsättningar för att stå väl rustade för vuxenlivet. Med lärare som lyckas nå fram till eleverna. Med lärare som entusiasmerar eleverna att göra lite till och att i alla lägen utifrån sina förutsättningar göra sitt yttersta för att nå lite längre. Med lärare som är bärare av denna kunskap och förmåga bygger vi en kunskapsskola som ger trygga elever med goda förutsättningar för framtida val. Men att vara en skicklig lärare är inte bara att själv ha trivts i skolmiljön när man själv var student. Att vara en skicklig lärare handlar många gånger om en förmåga att vara estradör samtidigt som du besitter förmågan att visa vilken kunskap du själv har och varför du brinner för att föra vidare just den kunskapen till dina elever.

Att vara en framgångsrik lärare bygger på så mycket mer än din egen förmåga att ta till dig stoffet och att själv vara en duktig elev. Detta är något svenska lärarutbildningar behöver få upp ögonen för. Med ett lämplighetstest där du får visa motivation för lärar­yrkets komplexitet och ges möjlighet att visa din kommunikativa förmåga i samspel med andra och förmåga att ta ledarrollen sätter vi fokus på det som delvis gör att vi kommer att få ut yrkesskickliga lärare.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till lämplighetstest till lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.