Lägre gräns för häktning för återfallsförbrytare

Motion 2016/17:2344 av Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lägre gräns för häktning för återfallsförbrytare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jag får ofta höra från poliser hur frustrerade de är när de gör sitt jobb och plockar in personer som begår brott på löpande band bara för att se dem frisläppta efter förhör.

Exempelvis dömdes en person för två år sedan till sex månaders fängelse för bland annat stöld, bedrägeri och häleri men blev villkorligt frigiven efter 1,5 månad.

I januari i år dömdes han för 46 nya brott varav 19 var grov olovlig körning och 13 var ringa narkotikabrott. Men Gävle tingsrätt ansåg att mannen hade en positiv trend och bestämde att påföljden skulle bli skyddstillsyn – en dom som en polis tidigare har kallat ett hån. Efter att domen överklagades fick han 8 månaders fängelse men försattes på fri fot och begår nya brott. Han häktades inte eftersom det krävs minst ett års straffskala.
Ett sätt att lösa denna problematik är att inte döma för flerfaldig brottslighet utan att använda kumulationsprincipen som vi föreslagit tidigare.

Men det bör även övervägas om livsstilsbrottslingar ska ha en lägre gräns för när häktning kan ske, exempelvis fyra eller sex månader. Jag anser att det bör utredas hur en lägre gräns för häktning kan användas beträffande livsstilskriminella med en historia av återfall och dylikt.

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lägre gräns för häktning för återfallsförbrytare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2016/17:JuU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.