Lagen om offentlig upphandling

Motion 2000/01:Fi808 av Anders Ygeman (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av översyn och förändringar i lagen om offentlig
upphandling.
Motivering
I kommuner, landsting och staten pågår regelbundet upphandlingar där
egenregi prövas eller konkurrensutsätts. Vid dessa tillfällen skall
upphandlarna följa lagen om offentlig upphandling.
Vad som händer berörda arbetstagare vid en verksamhetsövergång regleras
i huvudsakligen i MBL och i LAS. Det finns dock anledning att studera
relationen till andra delar av arbetsrätten.
Arbetsmiljölagen har till syfte att skapa delaktighet för den anställde vid
förändring samt inflytande och samverkan för skyddsombud.
Arbetsmiljölagens regler kommer dock i konflikt med lagen om offentlig
upphandling i de delar där sekretessregler kommer in i bilden. Skyddsombud
och arbetstagare kan inte tillvarata sina intressen fullt ut eftersom samtal om
eventuella förändringar inte får vara föremål för diskussion.
Arbetsmiljölagens regler sätts delvis ur spel.
Diskrimineringslagarna syftar till att skapa likabehandling mellan
arbetssökande och mellan anställda. Det gäller för arbetsgivare, men inte i en
upphandling. Det finns ingen rätt att ställa detta krav i förfrågningsunderlag
på dem som lägger anbud. Det borde vara en självklarhet att det inte bara bör
vara en möjlighet utan en skyldighet, särskilt av offentliga institutioner.
Lagen om offentlig upphandling har vad gäller seriositetsprövning sämre
prövning än vad som gäller för privata sektorn där även kollektivavtal ingår i
kontrollen från arbetstagarorganisationerna. Frågan är varför offentliga
sektorn och privata sektorn skall behandlas olika i denna fråga.
Det finns sålunda anledning att se över lagen om offentlig upphandling,
sekretessreglerna och deras relation till särskilt ovanstående tre områden, dvs.
seriositetsprövning, icke-diskriminering och relationen till arbetsmiljölagens
inflytande- och samverkansregler.

Stockholm den 5 oktober 2000
Anders Ygeman (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om behovet av översyn och förändringar i lagen om offentlig upphandling.
  Behandlas i
 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av översyn och förändringar i lagen om offentlig upphandling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.