Kvinnofrid

Motion 2008/09:Ju277 av Eva-Lena Jansson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-02
Numrering
2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det ekonomiska stödet till kvinnohus, kvinno- och tjejjourer och liknande organisationer.1

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta initiativ till en gemensam EU-lag som förbjuder köp av sexuella tjänster.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen, i samband med ordförandeskapet i EU, bör lyfta fram frågan om kopplingen mellan människohandel och prostitution.2

1 Yrkande 1 hänvisat till SoU.

2 Yrkande 3 hänvisat till UU.

Motivering

Våld mot kvinnor utövas av män oberoende av klasstillhörighet, etnicitet, ålder eller religion. Kvinnor drabbas oavsett om de bor i lägenhet, bostadsrätt eller villa. Att vara gammal eller funktionshindrad stoppar inte män från att slå. Inte heller att mannen är framgångsrik, kanske företagare eller rent av en politiker verkar vara faktorer som sätter stopp för våldsamt beteende. Som tur är, så finns det de som hör, ser, lyssnar, reagerar och agerar. Landets kvinnohus och kvinno- och tjejjourer gör ett stort jobb, oftast i det tysta. Och i de flesta fallen så görs det oavlönat och på obekväm arbetstid.

För att bättre ta tillvara både ideella krafter och samhällets insatser så borde det finnas någon form att samordning, där representanter för frivilligorganisationer, polis, rättsväsende, socialtjänst, sjukvård, skola och barnomsorg deltar.

Det ekonomiska stödet från kommuner till de organisationer som jobbar med stöd, skydd och boende för våldsutsatta kvinnor och barn varierar kraftigt. Vilket inte kan anses tillfredsställande ur jämlikhetssynpunkt då stödet borde vara i relation till hur stor omfattningen är av den här typen av brott som begås i kommunen.

Den typ av brott som ofta innefattas i begreppet människohandel är misshandel och upprepade våldtäkter. Det handlar om unga tjejer och kvinnor som inför hot om misshandel och ibland risken att bli mördade tvingas genomföra samlag och sexuella tjänster åt män. Ofta har dessa kvinnor smugglats in i vårt land under falska förespeglingar om jobb, och deras utsatthet gör det svårt att dels försöka fly ur fångenskapen, dels har de oftast inga kunskaper om det eventuella stöd som man kan få via frivilligorganisationer. Kvinnorna törs sällan kontakta polisen, men om man skulle kunna hitta ett sätt att sprida information om kvinnohus och kvinno- och tjejjourer på flera språk så skulle dessa kunna vara ett första steg att ta sig ur en fullständigt vidrig situation.

Med utgångspunkt från att våld mot kvinnor inte har minskat så behövs därför ett bättre ekonomiskt stöd till landets kvinnohus, kvinno- och tjejjourer och liknande verksamhet. Jag anser att regeringen bör ta initiativ till att förstärka stödet till landets kvinnojourer.

I Sverige råder det ett förbud mot köp av sexuella tjänster. Även om lagen inte är perfekt, så skickar den i alla fall en tydlig signal att det är sexköparen som begår brott och som därmed kan straffas. Men det behöver göras mer för att påverka vår omgivning. Och därför borde Sverige i samband med ordförandeskapet i EU lyfta upp kopplingen mellan människohandel och prostitution.

Jag anser att regeringen bör ta initiativ för att den svenska sexköpslagen ska bli en gemensam lagstiftning inom EU.

Stockholm den 30 september 2008

Eva-Lena Jansson (s)

Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det ekonomiska stödet till kvinnohus, kvinno- och tjejjourer och liknande organisationer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta initiativ till en gemensam EU-lag som förbjuder köp av sexuella tjänster.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen, i samband med ordförandeskapet i EU, bör lyfta fram frågan om kopplingen mellan människohandel och prostitution.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.