Kulturella och kreativa näringar

Motion 2022/23:1579 av Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur kompetensutveckling inom kulturella och kreativa näringar kan förbättras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kreativa näringar är ett område som spänner över flera sektorer som exempelvis kultur, kulturarv, design, arkitektur, medier, film, näringsliv och turism. Ur arbetsmarknads­synpunkt är de kreativa näringarna oerhört viktiga. Kulturen har ett egenvärde och är en viktig del av det svenska samhället men bidrar också till jobb och tillväxt. I Sverige står sektorn kulturella och kreativa näringar för 3,3 procent av BNP och har en tillväxttakt på ca 5,5 procent. Ungefär 117 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige.

Kulturella och kreativa näringar är med och skapar framtidens jobb och kommer att stå för en betydande del av svensk export. Men det finns ett stort behov av kompetens­utveckling inom affärsutveckling för företagare inom kulturella och kreativa näringar. Kompetensutveckling som utgår från målgruppens behov och situation behöver ut­vecklas och stärkas. Regeringen bör se över detta och genomföra lämpliga insatser.

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur kompetensutveckling inom kulturella och kreativa näringar kan förbättras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.