Kriminalitet bland unga

Motion 2018/19:1569 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att få belyst problematiken kring icke anmälda brott och stoppa ungas kriminalitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt statistisk från Brå, Brottsförebyggande rådet, är unga människor överrepresen­terade i statistiken över såväl misstänkta som antalet lagförda. Sedan 2008 har det dock skett en minskning av andelen unga (15–20 år) som begår brott i unga år. Mörkertalen ser dock fortsatt ut att vara stora. Det förekommer att äldre personer använder sig av de yngre för kriminella handlingar. Fältassistenter har begränsade möjligheter att klara sitt uppdrag då ungdomarna kan strunta i dem. Brott som begås riskerar att aldrig komma med i statistiken då brottsoffer och vittnen antingen inte vill eller vågar anmäla. Det förekommer till och med fall där de betalas för att vara tysta. Polisen gör ett bra arbete men har under flera års tid fått en allt sämre situation. Polistätheten är den lägsta på 10 år och polisen har därför inte kunnat bedriva det arbete som behövs för att få stopp på unga människor som utför kriminella handlingar. Samtidigt som vuxna tvingas se på när det händer. Denna utveckling behöver få ett stopp här och nu.

Därför krävs också tidiga förebyggande insatser för att unga från utsatta förhållanden inte ska söka sig till dessa grupperingar för att känna samhörighet. Vittnesskydd är viktigt för att minderåriga som begår brott inte bara ska få fortsätta utan åtgärd från myndigheter.

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att få belyst problematiken kring icke anmälda brott och stoppa ungas kriminalitet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.