Krafttag mot det illegala gatuspelet

Motion 2014/15:2488 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett lagförslag som ger fängelse som lägsta straff för illegalt gatuspel om pengar och utvisning ur landet efter avtjänat straff för detta brott.

Motivering

Sverige utmärker sig allt mer som ett turistland och hand i hand med denna utveckling har turismen kommit att betyda allt mer för svensk ekonomi. Enligt Tillväxtverket stod utländska turisters konsumtion i vårt land för 3,9 procent av Sveriges totala export av varor och tjänster år 2000. År 2012 hade siffran stigit till 6,1 procent.

 

Turismen ger även goda effekter på vårt lands sysselsättning. År 2012 ökade den generella sysselsättningsgraden med 0,9 procent samtidigt som antalet sysselsatta som ett resultat av turismen ökade med hela 5,7 procent.[1] Sett mot denna bakgrund är det viktigt att vi alla bidrar till att göra turistupplevelsen i Sverige så angenäm som möjligt för våra utländska besökare.

 

Precis som turister lockar vanliga företagare, lockar de tyvärr även den organiserade brottsligheten. I mer än tio års tid har delar av centrala Stockholm – i synnerhet Västerlånggatan i Gamla stan – drabbats av utländska ligor som sätter upp en sorts spel om pengar på gatan. Spelarna ger sken av att om man satsar 500 kronor och gissar under vilken av tre koppar en boll befinner sig, så vinner man den dubbla insatsen tillbaka. Medan en person är själva spelledaren, så klär andra ut sig till turister som låtsas spela och stundom vinna. Andra håller utkik efter polisen. Någon verklig chans att vinna finns dock aldrig då spelet är riggat från början till slut. Spelar man en gång kommer ligan dock att hetsa en att försöka vinna tillbaka sina pengar. Somliga turister förlorar 500 kronor, andra har enligt uppgift förlorat tusentals kronor.

 

Hur mycket ligan omsätter är okänt, men vittnesuppgifter gör gällande att ligan verkar bestå av fem grupper om upp till totalt femtio personer. Detta organiserade lurendrejeri är väldokumenterat, fotograferat och omskrivet. Kända journalister såsom Lars Epstein samt flera dagstidningar, radio, polisen och amatörbloggare har dokumenterat denna olagliga verksamhet otaliga gånger under den senaste tioårsperioden. Ändå händer ingenting. Varje vår återkommer spelarna och varje vår faller nya turister offer för deras illegala verksamhet.[2]

 

För att komma tillrätta med problemet med utländska ligor som siktar in sig på att lura av turister pengar med gatuspel, måste en lagändring komma till. Polisen har själva klagat på att det inte gör någon skillnad om de griper spelarna, eftersom att brottet rubriceras som brott mot lotterilagen och därför endast ger böter.[3]

 

Vi vill därför att regeringen ska återkomma med ett lagförslag som garanterar att dessa ligor straffas för sin illegala verksamhet. Exempelvis kan det införas rekvisit som gör att brott mot lotterilagen som riktas mot turister hädanefter ska anses som grovt och därmed lägst ge fängelsestraff och utvisning ur landet efter avtjänat straff.

 

.

Richard Jomshof (SD)

Kent Ekeroth (SD)

 

[1] Publikationen Fakta om svensk turism utgiven av Tillväxtverket år 2012, sid 4

[2] Dobblarna tillbaka på Västerlånggatan, www.dn.se, 20 mars 2011

Gatuspelare lurar turister, www.svd.se, 11 oktober 2007

Högsäsong för ficktjuvar och bluffakturor, www.sverigesradio.se, 13 juli 2007

Ligor tjänar storkovan på illegalt spel, www.dn.se, den 26 juli 2006

Framgångsrik kampanj mot dobblarna i Genève, blogg.dn.se, 4 juli 2013

[3] Dobblarna tillbaka på Västerlånggatan, blogg.dn.se, 20 mars 2011

Gatuspelare lurar turister publicerad, www.svd.se, 11 oktober 2007

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett lagförslag som ger fängelse som lägsta straff för illegalt gatuspel om pengar och utvisning ur landet efter avtjänat straff för detta brott.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.