Kostnadstak för veterinärvård

Motion 2020/21:2555 av Michael Rubbestad (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett kostnadstak för veterinärvård i enlighet med motionens intention och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi en allmän sjukvård – för nästan hela familjen. Såväl ung som gammal har rätt till bästa möjliga vård utan att behöva oroa sig för skenande kostnader eller dyra privata försäkringar. Däremot omfattas inte våra familjemedlemmar som inte är männi­skor utav detta.

En hund, katt, häst eller fågel osv som insjuknar är helt beroende av ägarens ekonomi eller av en separat tecknad försäkring. Men även med en tecknad försäkring finns en självrisk som ofta består av dels en fast kostnad, dels en rörlig självrisk och där 15 % är en vanligt förekommande procentsats. För de mest allvarliga fallen kan kostnaden för ägaren med andra ord bli orimligt dyr även i de fall djuret är försäkrat.

Försäkringsbolaget Agria visar som räkneexempel på sin hemsida en djurförsäkring där djurets ägare får betala 3 150 kronor i fast självrisk, 1 778 kronor i rörlig självrisk (15 %), totalt 4 928 kronor, och där försäkringsbolaget Agria betalar de resterande 10 157 kronorna av totalbeloppet 15 000 för exempeldjurets vård. Ponera att en hund insjuknar och är i behov av en avancerad operation. Då kan totalkostnaden inte onormalt innebära kostnader över 100 000 kronor. Utifrån tidigare räkneexempel skulle en totalkostnad om 100 000 därmed innebära 17 677 kronor för ägaren. En totalkostnad om 500 000 kronor skulle innebära 77 678 kronor för ägaren osv.

För att säkerställa att inte fler djur än nödvändigt skall behöva avlivas i de fall ägarens ekonomi inte tillåter den vård som krävs behöver frågan utredas vidare. En variant kan exempelvis vara att staten, efter att ett tröskelvärde eller kostnadstak har passerats, be­kostar en del av självrisken så att procentsatsen minskar för ägaren från och med detta fastställda belopp.

 

 

Michael Rubbestad (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett kostnadstak för veterinärvård i enlighet med motionens intention och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.