Kontinuerligt arbete mot korruption

Motion 2016/17:1514 av Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kontinuerligt arbete mot korruption och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I ett välfungerande samhälle ingår ett kontinuerligt arbete för att hålla korruption på en miniminivå. Sverige betraktas i många sammanhang som i det närmaste fritt från korruption. Självfallet är så inte fallet, regelbundet presenteras nyheter inklusive rättsfall rörande korruption. Korruption kan förekomma överallt i samhället utan urskiljning, ingen verksamhet är fredad från korruption.

De negativa effekterna av korruption är välkända, en av de värsta effekterna är att korruption leder till minskad tilltro och tillit i samhället, andra negativa effekter är att lagstiftning sätts ur spel liksom minskade inkomster för företagande och minskade intäkter till staten.

Ett första steg för att motverka korruption är att ha en fungerande lagstiftning på plats; lagstiftningen skall garantera transparens, uppföljning och öppenhet samt skydda meddelare. Det måste också finnas en uppföljande och granskande myndighet samt en dömande verksamhet, alla med specialistkompetens inom korruption.

Enligt internationella korruptionsindex är Sverige högt rankat med en låg nivå av korruption. I syfte att ytterligare minska korruptionen bör regeringen se över förekomsten av korruptionen i det svenska samhället samt ge förslag på hur arbetet mot korruption kan effektiviseras. Vidare bör nolltolerans mot korruption införas.

 

 

Margareta Cederfelt (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kontinuerligt arbete mot korruption och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.