Kontanthandel för god beredskap

Motion 2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att banker och affärer fortsatt bör verka för att handeln med kontanter fortsatt fungerar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige lär vara ett av de länder som gått längst när det gäller att handla på annat sätt än med kontanter. Många banker godtar inte längre kontantuttag eller insättning av kontanta medel. Och alltfler affärer säger nej till kontanter.

För många är handeln med kreditkort, swish eller motsvarande bekvämt. Men den dag de digitala systemen angrips kan ett fullständigt ekonomiskt kaos utbryta. Därför är det av största vikt att vi av beredskapsskäl snarare främjar än motarbetar handeln med kontanter. Hur detta i detalj ska göras kan lämpligen utredas av förslagsvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

 

Lars Jilmstad (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att banker och affärer fortsatt bör verka för att handeln med kontanter fortsatt fungerar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2019/20:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.