Kontakt med barn i sexuellt syfte

Motion 2014/15:2039 av Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontakt med barn i sexuellt syfte.

Motivering

Straffbestämmelsen kontakt med barn i sexuellt syfte, så kallad gromning, trädde i kraft den 1 juli 2009. Straffet för kontaktbrottet är böter eller fängelse i högst ett år.

Den uppföljning av hur lagen tillämpas, som Brottsförebyggande rådet (Brå) har gjort, visar att få anmälda fall av kontakt med barn i sexuellt syfte leder till åtal. Från den 1 juli fram till slutet av 2012 gjordes 617 polisanmälningar om gromning, men bara fem av dem lagfördes.

För att bli dömd för brottet kontakt med barn i sexuellt syfte krävs att den vuxne har kommit överens med ett barn under femton år om att träffas, men också att syftet med mötet är att begå ett sexualbrott mot barnet. Det finns inte något krav på ett formellt avtal om att träffas, utan det ska, enligt lagen, vara tillräckligt med en gemensam viljeinriktning om att mötas på viss tid och plats. Efter att ha kommit överens om att träffas krävs vidare att den vuxne har vidtagit någon åtgärd som bekräftar att han eller hon går vidare, till exempel köper en biljett eller lämnar en beskrivning hur barnet tar sig till platsen.

Det avgörande för att någon ska kunna åtalas för brottet, enligt Brå, är tidpunkten för polisanmälan. De flesta polisanmälningar görs i tidigt skede, innan man har bestämt tid och plats för mötet. Det innebär att det inte finns tillräckliga skäl för åtal mot kontaktbrottet.

Under den senaste tiden har polisen påtalat en ny typ av sexuella brott som begås över nätet. Gärningsmän förmår även mycket unga fickor att begå sexuella handlingar framför datorn utan att de planerar att träffa barnet. Det finns också personer som beställer våldtäkt mot barn. De begås i ett annat land och beställaren ser händelsen via din dator.

Det är tydligt att lagen mot gromning inte fungerar så som det var tänkt, eftersom det är först när den vuxne förgriper sig på barnet och inte när den aktivt på nätet försöker locka barnet som är straffbart. Det finns inte heller någon lag mot de nya avarterna när det gäller sexualbrott mot barn som begås över nätet. Det är angeläget att bestämmelser om kontakt med barn i sexuellt syfte därför ses över.

.

Hans Hoff (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontakt med barn i sexuellt syfte.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.