Kombidirektivet

Motion 2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kombidirektivet och se över möjligheten att ge berörda myndigheter möjligheter att utbyta information för att få ordning och reda på vägarna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

På många kombiterminaler runt om i Sverige har vi i dag aktörer från andra EU-länder som bedriver stadigvarande verksamhet utan någon som helst kontroll eller uppföljning. Enligt kombidirektivet får åkerier från andra EU-länder fritt konkurrera på den svenska marknaden i de fall då godset lastas från eller till tåg under förutsättning att det sker från och till närmaste lämpliga omlastningspunkt. Problemet är att denna definition verkar tillämpas helt utifrån de oseriösa åkeriernas vinstintresse och inte med miljömässig, trafiksäkerhetsmässig och arbetsrättslig hänsyn.

Detta innebär till exempel att gods kan fraktas från Jönköping till Hallsberg via tåg, för att sedan köras på lastbil upp till Kiruna. På så sätt används direktivet för att dumpa lönerna! I det fackliga arbete Transportarbetareförbundet genomför har förbundet många gånger stött på chaufförer som utnyttjas till den grad att de tvingas leva i månader i sina lastbilar på den ort där kombiterminalen finns.

Vi talar alltså om olaglig inrikestrafik. Problemet är dels att kombidirektivet är väldigt otydligt om vad som är tillåtet, dels att polisen inte har möjlighet att kontrollera om en lastbil kör en tillåten kombitransport eller en så kallad cabotagetransport.

Detta leder till en snedvriden konkurrens från aktörer som utnyttjar och bryter mot EU:s regelverk, att seriösa företag konkurreras ut och att chaufförernas villkor pressas till botten. Arbetsmiljöverket är kontrollerande myndighet när det gäller utstationerad arbetskraft. Endast en handfull utländska arbetsgivare inom transportsektorn har anmält att man har utstationerad arbetskraft i Sverige vilket bevisar att mörkertalet är stort och mycket omfattande.

Fler myndigheter än Arbetsmiljöverket behöver ta krafttag mot detta fenomen som hotar hela den svenska åkerinäringen. För detta krävs det bland annat förbättrade möjligheter till samarbete och informationsutbyte mellan myndigheter. I dag finns legala hinder mot att utbyta tillräcklig information mellan myndigheter på grund av nuvarande lagstiftnings begränsningar. Arbetsmiljöverket måste till exempel kunna lämna över relevant information till Skatteverket, och Skatteverket måste också få rätt att göra oannonserade besök hos företag där det kan finnas misstankar om fusk. Utöver samarbete mellan myndigheterna så måste de också få förutsättningar att faktiskt kunna göra sitt jobb. Polisens specialkompetens inklusive bilinspektörer är mycket viktiga aktörer för att stävja fusket på våra vägar.

Det kan inte vara riksdagens avsikt att den fria rörligheten på EU:s inre marknad så tydligt slår undan fötterna för hederliga företag och arbetare.

 

 

Peter Persson (S)

 

Johanna Haraldsson (S)

Carina Ödebrink (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kombidirektivet och se över möjligheten att ge berörda myndigheter möjligheter att utbyta information för att få ordning och reda på vägarna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.