Klampning

Motion 2018/19:588 av Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-20
Granskad
2018-11-20
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra klampning av bilar med hjälp av besiktningsmän och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag sker många transporter på väg för att järnvägen inte alltid håller den leverans­säkerhet den borde. I stora delar av vårt land finns heller ingen järnväg och därför kommer transporter på väg aldrig att kunna frångås helt. Idag trafikerar både svenska och utländska fordon våra gränser fram och tillbaka. Möjligheten att enkelt och snabbt korsa nationers gränser är en av de många fördelarna av att ingå i Europeiska unionen. Trafiksäkerhet på våra vägar är därför av stor vikt för ett avlångt land som Sverige med stora avstånd. För att säkerställa trafiksäkerheten krävs det att nationella bestämmelser och lagar följs.

Idag upplever expeditörer i Sverige att lastbilstransporter i Sverige sker med osund konkurrens från företag som konsekvent bryter mot trafiksäkerhet, lagar och regler. Transportörerna kommer i de flesta fall från andra länder och utnyttjar det svenska regelsystemet på bekostnad av svenska företag och trafiksäkerheten. Det är tyvärr vanligt förekommande med fordon som framförs utan vinterdäck på vintern och med bilar som inte skulle passera en svensk besiktning. Fordon som redan fått sanktions­avgifter på grund av bristande underhåll eller av andra orsaker fortsätter köra på våra vägar utan att åtgärda fel eller betala sina böter. Detta leder till en osund konkurrens.

Alliansregeringen införde en ny lagstiftning om klampning som röstades igenom under hösten 2014. Det skapade möjligheten för polis eller tull att låsa fast hjulen på ett fordon för att göra framfart omöjlig. På så sätt ska fordonet vara omöjligt att använda tills åtgärder vidtagits eller böter är betalda. Möjligheten att klampa ett fordon har en direkt effekt på trafiksäkerheten. Tyvärr används metoden alltför sällan, inte för att den inte fungerar utan för att polisen saknar resurser att utföra denna typ av kontroller.

Ett sätt att avlasta polisen och tullen samtidigt som trafiksäkerheten ökar är att överväga att ta hjälp av godkända besiktningsmän – detta under kontrollerade former och alltid tillsammans med polis eftersom klampning är ett ingrepp i äganderätten.

 

 

Åsa Coenraads (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra klampning av bilar med hjälp av besiktningsmän och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.