Kapitalförsörjning i gles- och landsbygd

Motion 2022/23:396 av Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-18
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra tillgång till bank i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra kapitalförsörjning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett av fundamenten i en modern ekonomi är tillgången till riskvilligt kapital. Det är genom utlåning av kapital som investeringar blir till. Investeringar i till exempel infra­struktur, bostäder och företag är livsviktigt.

Det vanligaste sättet för såväl företag som privatpersoner att komma över kapital är via en bank. Banksektorn är därmed en av de viktigaste i landet. Det är den insikten som gång på gång fått staten att stötta krisande banker.

För att det ska fungera i vardagen krävs dock också en fysisk närvaro av banker i alla delar av landet. Det räcker inte med nätbanker. Inte minst tillgången på kontanter fordrar en banknärvaro överallt i landet. Även bedömningen av risk och potential i olika investeringar kräver en kännedom om lokala förhållanden.

För att ta till vara utvecklingskraften i hela Sverige måste närings- och arbets­marknads­politiken anpassas mer efter regionala förhållanden. Varje del av landet ska ha tillgång till kompetens, kommunikationer och kapital. Det är viktigt att även bankerna tar sitt ansvar med en fysisk närvaro i hela landet samt bidrar till att säkerställa kapital­försörjningen på gles- och landsbygden.

 

 

Hanna Westerén (S)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra tillgång till bank i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra kapitalförsörjning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.