Kalkning

Motion 2010/11:MJ301 av Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt kalkning av sjöar.

Motivering

De insatser som gjorts med kalkning i vissa sjöar visar goda resultat, och i ett flertal av dessa kan kalkningen reduceras eller upphöra. Detta innebär inte att kalkningen totalt skall minska. Det finns fortfarande stora områden där det med nödvändighet bör bli en fortsättning med pågående kalkning. Det finns också ett antal sjöar där inga resurser satts in ännu på grund av att man prioriterat redan startade objekt. Områden inom västra Värmland, Bohuslän, Halland och Höga kusten är exempel på områden som bör prioriteras i den fortsatta kalkningsverksamheten.

Många av de laxbestånd som vi idag försöker rekonstruera och stärka är i det yttersta beroende av en fortsatt kalkning.

Naturvårdsverkets rekommendation, som kommer i uttryck i skriften Kalkhandbok, innebär att man sänker ambitionen från 6 PH till 5,7 PH. Detta innebär en kraftigt ökad försurning och kommer att få en stor påverkan på den biologiska mångfalden i våra vatten.

Stockholm den 22 oktober 2010

Catharina Bråkenhielm (S)

Yrkanden (1)

  • 0
    Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt kalkning av sjöar.
    Behandlas i
    Kammarens beslut
    Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.