Jordbrukets benämning i miljöbalken

Motion 2021/22:2069 av Sofia Nilsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att vokabulären i miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jordbruk och livsmedelsproduktion är för människan helt livsnödvändiga verksamheter. I viss mån är de som all verksamhet miljöpåverkande men ordet farlig och i synnerhet miljöfarlig kan lätt övertolkas av tjänstemän och politiker. Jordbruk har dessutom en lång rad positiva effekter på miljön, vilket aldrig vägs in i beslut om miljöpåverkan. Jordbruk är tillsammans med skogsbruk och vattenbruk verksamheter som skapar hållbar tillväxt.

Miljöbalken infördes 1999 och är en ramlagstiftning, dvs den innehåller grund­läggande riktlinjer och generella mål men reglerar inga detaljer. Nackdelen med en sådan typ av lagstiftning är att den är mycket flexibel och därför kan tolkas på olika sätt från fall till fall.

I kombination med att man benämner jordbruk som miljöfarlig verksamhet skapar miljöbalken hinder för utvecklingen av svensk livsmedelsproduktion.

Livsmedelsstrategin har ambitioner om ökad produktion och stärkt konkurrenskraft, vilket måste beaktas och bejakas. Här finns stor risk för att miljölagstiftningen med sina krav på företagare i den gröna näringen helt motverkar intentionerna i Livsmedels­strategin.

 

 

Sofia Nilsson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att vokabulären i miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter ses över och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.