Till innehåll på sidan

Jämställdhet mellan idrottsutövande kvinnor och män, flickor och pojkar

Motion 2017/18:1917 av Eva-Lena Jansson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de idrottspolitiska målen och om fördelning av statsbidrag med ett tydligare jämställdhetsperspektiv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kvinnor och män har idag olika förutsättningar för att utöva idrott. Det handlar dels om hur statens ekonomiska stöd fördelas, dels om hur kommunalt stöd fördelas. Förutsättningarna påverkas också av möjligheten till sponsorintäkter för enskilda idrottsutövare och lag. Av en rapport från Idrottsekonomiskt Centrum så framgår det att kvinnor får ta del av drygt 20 procent av idrottens totala resurser.

Målen för den statliga idrottspolitiken är att statsbidraget ska ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa, stödja en fri och självständig idrottsrörelse samt ge flickor och pojkar, kvinnor och män positiva upplevelser av idrott som underhållning.

Det framgår inte av målen för idrottspolitiken hur dessa mål ska uppnås. Det rapporteras återkommande om att kvinnor/flickor inte får likvärdiga förutsättningar som män/pojkar som utövar samma idrott. Uppenbarligen behöver de idrottspolitiska målen ett tydligare jämställdhetsperspektiv samt ytterligare krav ställas på att dessa mål ska uppnås. Detta bör riksdagen tillkännage som sin mening.

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de idrottspolitiska målen och om fördelning av statsbidrag med ett tydligare jämställdhetsperspektiv och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.