Jämställda pensioner

Motion 2022/23:1589 av Sofia Amloh och Louise Thunström (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställda pensioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag har kvinnor i Sverige i snitt 74 procent av en mans pension. Skillnaden mellan mäns och kvinnors pension är 7 000 kronor varje månad. En stor grupp kvinnor kan inte leva på sin pension. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Många kvinnor får bara garantipension trots att de har arbetat ett helt yrkesliv; utöver åtgärder på kort sikt krävs därför även ett mer robust system som ger långsiktiga lösningar för att nå helt jämställda pensioner.

En stor grund till dagens ojämställda pensioner är de stora löneskillnaderna på arbetsmarknaden som måste försvinna. Vi måste komma till rätta med kvinnors ofrivilliga deltidsarbete men också det som sägs vara så kallat frivilligt deltidsarbete, som många kvinnor ser som en lösning för att också hinna med hem och barn. Även arbetet för jämställda arbetsvillkor och arbetsmiljö måste garanteras så att kvinnor orkar jobba ett helt yrkesliv.

Alla i Sverige har rätt till ekonomisk trygghet och självständighet.

De svenska pensionerna behöver bli mer jämställda. Det kan bland annat ske genom en höjd garantipension samt att man säkerställer att alla får 72 procent av sin lön i pension per månad.

 

 

Sofia Amloh (S)

Louise Thunström (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställda pensioner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.