Till innehåll på sidan

IT med täckning hos alla

Motion 2009/10:T304 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-02
Numrering
2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av fungerande bredband och mobiltelefoni också på landsbygden.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige behöver en nationell IT-strategi.

Motivering

Flera av oss som bor på landsbygden brottas dagligen med dåliga kommunikationer. Dåliga vägar har länge varit ett bekymmer men nu har informationssamhällets bristande kommunikationer tillkommit. Mobiltelefoner med ytterst dålig täckning och modem eller trådlösa Internetuppkopplingar med uselt låga överföringshastigheter är dessvärre vardag och försvårar arbetet och tillvaron på landet. För ett tiotal år sedan var bredband åt alla en välkänd paroll i landet, men det löftet har långtifrån infriats.

För människor och företagare som finns på landsbygden finns behoven men däremot inga kommersiella intressen som möjliggör en utbyggnad. Stöd har förvisso utbetalats under en följd av år men enligt en färsk utredning är det fortfarande 25 % av befolkningen som inte har tillgång till 2 Mbit bredband i hemmet. En andel som kommer att öka kraftigt i samband med att det kommer att ställas krav på högre kapacitet och att den befintliga infrastrukturen i form av kopparnätet kommer att monteras ned. Samtidigt har hushåll och företag som finns på landsbygden ett extra stort behov av bredband genom sitt perifera geografiska läge, som i sig skapar minskad tillgänglighet till service och aktiviteter.

En fjärdedel av Sveriges invånare befinner sig alltså i ett virtuellt utanförskap och i takt med att alltmer service förläggs till webben ökar utanförskapet.

I budgeten för 2009 skrev regeringen ”att målet för politiken för informationssamhället bör vara säkra, robusta och lättillgängliga kommunikationer som i första hand tillhandahålls genom effektivt fungerande marknader. Det ska finnas ett stort utbud av tjänster som underlättar vardagen för hushåll och företag i hela landet.” Det skriver vi gärna under på men så ser som sagt inte tillvaron ut för alla. Många länder har lagt fast en vision och en strategi för framtidens IT och också avsatt medel för tillhörande investeringar. Sverige har halkat efter på området och behöver nu ta ett samlat grepp för framtiden.

Undertecknade hoppas därför att en nationell IT-strategi utarbetas och att frågan om säkra, robusta och lättillgängliga kommunikationer i hela landet infrias inom snar framtid. Bredband och mobiltelefoni tillhör infrastruktursatsningar i modern tid och måste jämföras med den gamla teleutbyggnaden på 1900-talet. Målsättningen måste vara att alla, oberoende av var i Sverige han eller hon befinner sig, ska kunna prata i mobiltelefon och kunna använda bredband på jobbet eller i bostaden.

Stockholm den 29 september 2009

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av fungerande bredband och mobiltelefoni också på landsbygden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige behöver en nationell IT-strategi.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.