IT-infrastruktur

Motion 2010/11:T516 av Emil Källström och Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en IT-infrastruktur som ger hela Sverige möjlighet att växa.

Motivering

För att hela Sverige ska kunna växa krävs grundläggande förutsättningar i form av samhällelig service och infrastruktur. Detta gäller inte minst IT-infrastrukturen. För att människor och företag ska kunna verka och växa i hela landet krävs en acceptabel täckning för mobiltelefoni och tillgång till bredband i bebodda bygder.

Detta tillstånd föreligger inte idag. I Myckelgensjö i norra Ångermanland tvingas de driftiga företagarna mer eller mindre att klättra upp på lagårdstaket för att få mobiltäckning, oavsett operatör. I stora delar av Sverige, inte minst Norrland, är godtagbart bredband fortfarande en utopi.

Människor och marknader mår bäst av så hög grad av frihet som möjligt. I detta fall finns dock ett statligt ansvar vi inte kan bortse ifrån. Regeringen bör utreda och fastställa en miniminivå för svensk IT-infrastruktur och vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa denna.

Stockholm den 25 oktober 2010

Emil Källström (C)

Helena Lindahl (C)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en IT-infrastruktur som ger hela Sverige möjlighet att växa.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.