Investeringstyngda yrkesutbildningar

Motion 2012/13:Ub421 av Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för investeringstyngda yrkeshögskolor att få besked för en längre period när det gäller avtalen för deras verksamhet.

Motivering

Yrkeshögskolorna strävar efter att stärka undervisning som kopplar samman arbetsliv, konstnärlig verksamhet, regionala behov, entreprenörskap, produktutveckling, forskning och utvecklingsarbete som bedrivs i anslutning till utvecklandet av företag, samt arbetsgemenskaper och den tredje sektorn. Yrkeshögskolorna strävar efter att utifrån sin profilering säkerställa tillgången på arbetskraft.

Högskolorna strävar också efter att stärka förutsättningarna för det livslånga lärandet genom flexibla utbildningslösningar. Syftet med att utveckla olika inlärningsprocesser är att minska antalet studerande som avbryter sina studier och att förkorta studietiden för examina så att övergången till arbetslivet sker i snabbare takt. Yrkeshögskolorna fortsätter att utveckla innehållet i detta system. Yrkeshögskolorna är beroende av att snabbt kunna ställa om för att kunna möta olika konjunkturer och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Dock är många yrkeshögskolor investeringstyngda, då själva undervisningen kräver inköp av maskiner och andra dyra investeringar. Dessa investeringar kan innebära risker som är svåra att kombinera med de avtal som tecknas för verksamheten i sin helhet. Yrkeshögskolans verksamhet bör därför i det långsiktiga perspektivet ses över. Jag vill därför se över möjligheten till långsiktiga besked gällande främst investeringstyngda yrkesutbildningars avtal för sin verksamhet.

Stockholm den 5 oktober 2012

Lars-Axel Nordell (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för investeringstyngda yrkeshögskolor att få besked för en längre period när det gäller avtalen för deras verksamhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.