Internationellt tågresande

Motion 2018/19:1969 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att underlätta internationellt tågresande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt FN:s senaste rapport från klimatpanelen, IPCC, måste utsläppen av CO2 minska med 45 procent till 2030 och nå netto noll år 2050 för att vi ska få en temperaturökning på endast 1,5 grader. Det innebär att vi alla, akut, måste bidra till att minska utsläppen av CO2.

En av de största klimatbovarna är flyget, och svenskarnas nöjesflygningar med lågprisflygbolagen har ökat lavinartat. Under årets första kvartal, januari till mars, ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med drygt 4 procent jämfört med samma period 2017. Sammanlagt uppgick de till närmare 8,5 miljoner. Det är utrikestrafiken som står för ökningen. Antalet utrikespassagerare ökade med närmare 7 procent, vilket motsvarar 415 000 fler passagerare än under samma kvartal 2017.

Den här utvecklingen måste hejdas. Flyget släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än vad tåget gör. Av klimatskäl bör vi resa med tåg i Europa istället för att flyga. Problemet är bara att det är både krångligare och mycket dyrare än att resa med flyg. Det europeiska tågresandet var mer samordnat för trettio år sedan än vad det är idag.

En tågresa från Stockholm till Bryssel kan innebära sju byten och ta 30 timmar. Det finns ingen samordning av tågtabeller eller bokningsmöjligheter, som flyget har sedan flera år tillbaka. I mångt och mycket handlar det om att tågbolagen, som SJ, inte vill släppa ifrån sig uppgifter om tabeller och bokningar. Detta är fullkomligt oacceptabelt. Om man släppte på informationen och möjligheterna att boka internationella tåg skulle man kunna få en mängd onlinetjänster som skulle göra det möjligt att boka internationella tågresor.

Den främsta boven i dramat är att det finns nationella tågmonopol i Europa.


Den svenska regeringen måste verka inom EU och inom Sverige för att tågbolagen ger tillgång till sina bokningssystem, så som flyget gjort, för att underlätta tågresandet inom EU och internationellt. Konkurrensen måste öka för att priserna på tågresandet ska pressas.

 

 

Aylin Fazelian (S)

 

Adnan Dibrani (S)

Mattias Jonsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att underlätta internationellt tågresande och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.