Integrera Sfi i arbetslivet

Motion 2012/13:Ub334 av Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att integrera sfi i arbetslivet.

Motivering

Befolkningen blir allt äldre, och på sikt kommer det att bli stor brist på vårdpersonal. År 2030 kommer det att saknas 150 000 utbildade inom äldreomsorgen, enligt Statistiska centralbyrån. Många anställda kommer att gå i pension, och intresset för gymnasiets omvårdnadsprogram är lågt.

Idag kommer många utbildade utländska medborgare till Sverige för att starta ett nytt liv. Men utan att kunna det svenska språket kan det vara svårt att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som det behövs fler utbildade inom omvårdnadssektorn. Jag vill att regeringen ser över möjligheten att koppla svenskundervisningen till arbetslivet, för att på så sätt integrera individen i det svenska samhället och täcka en del av det kompetensglapp som redan finns inom svensk vård idag.

Många av våra nyanlända svenskar har en annan syn på vård och omsorg, vilket är viktigt att ta vara på. Deras kompetens är otroligt viktig för omvårdnadssektorn. Det kan också vara svårt att genom den ordinarie sfi-utbildningen lära sig vårdsvenska, då det handlar om uttryck och fackspråk som vanligtvis inte lärs ut.

Därför ber jag regeringen se över möjligheten att integrera sfi i arbetslivet och specifikt i omvårdnadssektorn där man kan se att behovet är stort.

Stockholm den 21 september 2012

Margareta B Kjellin (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att integrera sfi i arbetslivet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.