Till innehåll på sidan

Installation av fastighetsboxar

Motion 2010/11:T335 av Solveig Zander och Karin Nilsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstifta om införandet av fastighetsboxar för utdelning av post i flerfamiljshus.

Motivering

I oktober 2008 togs beslut om en ändring av krav på införandet av fastighetsboxar för utdelning av post i flerfamiljshus skulle vara genomfört 2011. Det har nu framkommit att ett stort antal fastighetsägare som genomfört stora renoveringar i sina fastigheter har gjort det utan att sätta in fastighetsboxar.

Ett påtagligt exempel är Förbo som genomfört en omfattande renovering av ca 750 lägenheter i Rådaområdet, Mölnlycke. Bl.a. byts brevinkasten på loftgångarna ut, och postlådor monteras utanför varje lägenhetsdörr, i stället för att fastighetsbox installeras.

På en direkt fråga svarar man att man inte tänker installera några fastighetsboxar förrän tvingande regler om detta finns. Efter vad vi förstår ser det likadant ut runt om i landet. Denna inställning är inte på något sätt unik för Förbo. Det har också framkommit att ett flertal fastighetsägare och bostadsrättsföreningar efter det nya beslutet har bytt ut sina gamla lägenhetsdörrar mot säkerhetsdörrar med brevinkast. Något som är helt förkastligt då det är just brevinkastet som utgör säkerhetsrisken.

För personalen som delar posten är det också en arbetsmiljöfråga. Att springa eller gå i trappor är mycket belastande för brevbäraren. Givetvis ska man göra undantag från principen att lämna posten vid dörren om personer är funktionshindrade eller har svårt att förflytta sig av andra skäl.

För att skapa större trygghet för de boende och för den postbärande personalen är det hög tid att lagstifta om införandet av fastighetsboxar.

Stockholm den 18 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstifta om införandet av fastighetsboxar för utdelning av post i flerfamiljshus.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.