Inrättande av Järva nationalstadspark

Motion 2010/11:C340 av Tommy Waidelich (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta Järva nationalstadspark.

Motivering

Stockholmsregionen beräknas den närmaste tiden växa med över 20 000 invånare per år, vilket kräver investeringar i nya bostäder och infrastruktur. Denna kraftiga expansion kan medföra ingrepp i natur och miljö som inkräktar på det rörliga friluftslivet och en ekologiskt uthållig utveckling.

Stockholmsregionen har byggts på principen om gröna kilar mellan bebyggelse- och kommunikationsstråk. Ett exempel är Järvafältet mellan E18 och E4 norr om Kymlingelänken upp till Rotebroleden. Denna gröna kil innehåller värdefulla rekreations- och strövområden för hundratusentals boende i Stockholm, Järfälla och Sollentuna. De nya motorvägarna (E4 Hjulsta–Ulriksdal, förbifartens koppling till Norrortsleden och en breddning av Rotebroleden) som planeras i anslutning till området är nödvändiga för Stockholmsregionens utveckling och kan också avlasta regionens centrala delar från genomfartstrafik, vilket är miljömässigt riktigt.

Däremot är det viktigt att i samband med denna expansion säkerställa att Järvafältet därefter fredas för större ingrepp. Ett sätt att skydda denna gröna kil vore att göra den till nationalstadspark.

Stockholm den 19 oktober 2010

Tommy Waidelich (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta Järva nationalstadspark.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.