Till innehåll på sidan

Inrättande av ett frivilligt nationellt dna-register

Motion 2008/09:So207 av Jan-Evert Rådhström och Ulla Löfgren (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Numrering
2008-09-24
Inlämning
2008-09-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska inrätta ett frivilligt nationellt dna-register.

Motivering

I Sverige finns i dag ett särskilt dna-register, PKU-registret, som är en biobank vid Karolinska sjukhuset i Solna, där blodprov för människor födda i Sverige efter 1975 finns bevarade för vård och forskningssyfte. Genom en temporär ändring av biobankslagen kunde PKU-registret även användas vid identifieringen av offer efter tsunamin i Sydostasien den 26 december 2004. Att ta PKU-prover på ett nyfött barn är något som genomförs som regel, men sparandet av provet är inget tvång om båda föräldrarna väljer att skriva på en så kallad nej-talong. Det finns även möjlighet att begära utträde ur PKU-registret om man inte längre önskar vara med.

Problemet med PKU-registret är att det långt ifrån omfattar alla människor som i dag bor i Sverige, och en särskilt utsatt grupp är de barn som kommit till vårt land som adoptivbarn. Detta är speciellt karakteristiskt när det gäller yngre barn. Äldre barn kan exempelvis identifieras genom tandkort medan detta alternativ inte finns tillgängligt för yngre barn. När adoptivbarn kommer till Sverige måste det därför finnas en möjlighet att också införliva dessa barn i ett register som fungerar på lika villkor för alla barn, såväl infödda svenskar som adopterade.

Detta register skulle även erbjudas till de adoptivbarn som redan i dag finns i Sverige. På detta vis kan alla barn i Sverige få ett fullgott skydd för identifiering och framtida forskning vid exempelvis sjukdomar.

Ett reellt problem som uppstod för barn som är adopterade och därför inte finns med i PKU-registret inträffade vid tidigare nämnda tsunamikatastrof 2004. När adopterade barn förolyckades i denna katastrof blev identifieringen mycket svårare att genomföra på grund av att barnen inte fanns med i något register. För att säkerställa att samtliga svenskar, barn som vuxna, kan identifieras vid exempelvis olycksfall och andra tillbud föreslår vi att Sverige inför ett nationellt dna-register där människor på frivillig basis kan registrera sig. Naturligtvis kan man vid ett senare tillfälle begära utträde ur registret om man så önskar. Registret ska endast användas till identifiering och forskning för att bibehålla rättssäkerheten.

Stockholm den 19 september 2008

Jan-Evert Rådhström (m)

Ulla Löfgren (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska inrätta ett frivilligt nationellt dna-register.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.