Till innehåll på sidan

Inrätta en motorcykelklass ämnad för B-körkort

Motion 2021/22:1016 av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-29
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en ny motorcykelklass och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns flera klasser för motorcyklar. Gemensamt för dessa är att det kräver ett kör­kort i någon av följande klasser. A1 – lätt motorcykel, körkortsålder 16 år. A2 – mellan­klass motorcykel, körkortsålder 18 år (övningskörning 17 år och 6 månader). A – alla typer av motorcyklar, körkortsålder 24 år, alternativt 20 år och innehavt körkort A2 under minst 2 år.

Därtill finns det redan idag motorcyklar registrerade som bil, med två tätt sittande framhjul, vilka får framföras med B-körkort. I större städer brottas trafiken med köer och trängsel. Här är måttstocken på en arbetsresa tid.

Landsbygden å sin sida dras med en glest utvecklad kollektivtrafik, i synnerhet för de som arbetar med oregelbundna tider. Måttstocken på en arbetsresa här handlar snarare om mil.

En ny motorcykelklass kan på ett förtjänstfullt sätt fylla olika behov i såväl stads­regioner som landsbygd, som exempel vad gäller arbetspendling, detta för att främja lägre energiåtgång likväl som lägre kostnader i människors privatekonomi. Denna klass ska kunna framföras vid fyllda 20 år, med B-körkort. Denna motorcykelklass kan exempelvis ha en slagvolym på 60–100 kubik samt ett begränsat antal hästkrafter.

 

 

Mikael Dahlqvist (S)

Lars Mejern Larsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en ny motorcykelklass och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.