Till innehåll på sidan

Inplastade försändelser

Motion 2009/10:MJ445 av Allan Widman och Ulf Nilsson (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-06
Numrering
2009-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om effekterna av inplastning av försändelser.

Motivering

De flesta svenska hushåll har investerat i någon form av brevlåda eller anordning för inkast av brev. Ett av syftena med detta har varit att skydda post och tidskrifter mot väta eller annan yttre påverkan.

Trots detta har man under en längre tid kunnat notera ett ökat bruk av inplastning, både av tidskrifter och andra försändelser som distribueras till svenska hushåll. Även om det saknas statistik över hur stor andel av vår post som förpackas på detta sätt och hur stor ökning det rör sig om har inplastningen blivit väsentligt vanligare.

Vid kontroll med företag som använder sig av inplastade försändelser uppger man att det inte bara skyddar, utan också innebär ett säkert sätt att få med lösa reklamblad och andra så kallade fripassagerare. Detta sistnämnda problem torde dock ha alternativa lösningar. Till exempel måste det vara möjligt att häfta eller klistra fast dem med huvudförsändelsen.

Problemet med den ökade inplastningen är inte bara att tonvis med plast i onödan framställs för att sedan omhändertas i vår avfallshantering. Detta ger i och för sig en påverkan på vår miljö, men får naturligtvis också negativa effekter på energiförsörjning och klimat. Men ett än större problem är kanske effekterna på pappersåtervinningen. Många adressater kanske tar den tid och ansträngning som krävs för att få av inplastningen från papperet och sortera försändelsen på olika ställen. Men sannolikt kommer många också att av tids- eller bekvämlighetsskäl avstå från detta.

Vår kunskap om inplastningens omfattning och effekter behöver stärkas. När så skett bör lämpliga incitament införas så att användningen av plast i dessa sammanhang motsvarar de totala kostnaderna för omhändertagande samt påverkan på vår miljö.

Stockholm den 6 oktober 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om effekterna av inplastning av försändelser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.