Till innehåll på sidan

Inkludering av ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen

Motion 2022/23:1739 av Laila Naraghi (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skatteverket och Försäkringskassan i samverkan ska se över möjligheten att i samband med deklarationen inkludera dels information om bostadstillägg för pensionärer, dels möjligheten för den enskilde att samtidigt göra en ansökan om bostadstillägg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De som har varit med och byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen. Den tidigare regeringens förbättringar av bostadstillägget för pensionärer har varit mycket välkomna.

Enligt Pensionsmyndigheten kan dock fler ha rätt till bostadstillägg än de som idag får det. Häromåret meddelade Pensionsmyndigheten att det kan vara närmare 100 000 pensionärer. Orsaken är att man i dagsläget själv måste söka tillägget. Många känner inte till detta och går därför miste om bostadstillägget.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grund­skyddet, liksom garantipensionen. Det beräknas utifrån inkomster och boendekostnader. Skatteverket har varje år kontakt med alla medborgare i samband med deklarationen. Detta tillfälle bör användas för att informera alla pensionärer om möjligheten att få bostadstillägg samt underlätta själva ansökningsförfarandet, till exempel genom att ansökan kan göras i samband med deklarationen.

Ansökan om bostadstillägg görs idag till Försäkringskassan, och Skatteverket sköter deklarationerna. Skatteverket borde ha eller kunna få de nödvändiga uppgifterna för att se om en pensionär är berättigad till tillägget eller inte. En översyn bör göras där Skatteverket och Försäkringskassan i samverkan undersöker möjligheten att i samband med deklarationen inkludera dels information om bostadstillägg för pensionärer, dels att den enskilde samtidigt kan göra en ansökan om bostadstillägg.

 

 

Laila Naraghi (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skatteverket och Försäkringskassan i samverkan ska se över möjligheten att i samband med deklarationen inkludera dels information om bostadstillägg för pensionärer, dels möjligheten för den enskilde att samtidigt göra en ansökan om bostadstillägg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.