Införsel av medicinskt förskriven cannabis

Motion 2017/18:1639 av Lena Emilsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för en översyn av lagstiftning gällande införsel av medicinskt förskriven cannabis och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en ambition om ett narkotikafritt samhälle. Vår strikta narkotikapolitik har fått positiva effekter vilket uppmärksammades bl a i FN:s rapport Sweden's successful drug policy. Uppbyggnaden av vår modell har bland annat skett på basis av de erfarenheter som gjorts kring vad narkotikamissbruk leder till, i form av mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Många rapporter genom åren visar att tunga missbrukare i de allra flesta fall har börjat med cannabis. Det finns också gott om evidensbaserade studier som visar kognitiva nedsättningar till följd av cannabismissbruk.

Läkemedelsverket utfärdar numera i vissa fall licenser för medicinsk cannabis till individer i Sverige som har svåra sjukdomar förenade med stora smärtor. Två har hittills blivit beviljade och ett antal ansökningar är på väg in. Detta utnyttjar legaliseringslobbyister för sina egna syften. Den del av förespråkarna som vunnit mest terräng är de som förespråkar cannabis för medicinskt bruk. På detta vis slås det in en kil i den tidigare så solida svenska narkotikapolitiken, genom att utnyttja beslutet om förskrivning av medicinsk cannabis som förevändning vill cannabislobbyn få till stånd en avkriminalisering av cannabismissbruk och det skulle vara mycket skadligt för samhället. Trots befolkningens och politikens stora stöd till restriktiv narkotikapolitik har lobbyisterna flyttat fram sina positioner.

Problemet med medicinsk förskrivning av cannabis är de oönskade effekter beslutet har fått. En sådan oönskad effekt är att det är fritt fram att föra in hur mycket cannabis som helst i Sverige förutsatt att man uppfyller de krav som ställs. Kraven är sammanfattningsvis att man är resande från ett annat Schengenanslutet land och att man i ett sådant land av en förskrivare fått cannabis för medicinskt bruk på recept.

Det finns ingen begränsning för hur mycket cannabis som man kan föra in i Sverige för 30 dagars förbrukning. Det beror på den ordination per dag som utfärdats av förskrivaren. Det finns inte heller något krav på att läkare skriver receptet eller vilken typ av diagnos som ska ligga till grund för förskrivningen. Det räcker med relativt ospecificerade besvär, vilket i praktiken innebär att man utan ett faktiskt medicinskt behov kan få stora mängder cannabis förskrivet som man sedan fritt kan föra in i Sverige. Medicinsk förskrivning är idag fullt möjlig bland annat i Nederländerna och snart kommer det att vara möjligt att få cannabis på recept på betydligt närmare håll än så – i Danmark.

Det finns en stor fara i att legalt kunna föra in mängder av cannabis i Sverige helt utan myndigheters kontroll. Det finns även en uppenbar risk att förskrivning av medicinsk cannabis i utlandet utnyttjas och syftar till försäljning och missbruk. En stor risk finns också att missbruk breder ut sig till följd av lätt tillgänglig cannabis och även övergår i missbruk av andra tyngre droger, med alla sociala och mänskliga problem samt kriminalitet som följer av ett narkotikamissbruk. Det kan inte vara meningen att andra Schengenländers narkotikaliberalism ska vara gällande i Sverige.

 

 

Lena Emilsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för en översyn av lagstiftning gällande införsel av medicinskt förskriven cannabis och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.