Till innehåll på sidan

Införande av läkemedelsberoende i elfte folkhälsomålet

Motion 2013/14:So296 av Anna Steele (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-01
Numrering
2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om läkemedelsmissbruk som en del av elfte folkhälsomålet.

Motivering

Vissa läkemedel som sömnmedel och lugnande medel är till sin natur beroendeframkallande. Enligt Vårdguiden är 65 000 personer i Sverige läkemedelsberoende och 315 000 har någon gång uppvisat ett riskbruk. Det är höga tal som, även om de inte når upp till alkoholberoendets och alkoholmissbrukets nivåer, ändå är så stora att problemet måste tas på största allvar.

Många som blivit läkemedelsberoende har fått sitt första recept i samband med en krisreaktion eller mot fysisk sjukdom, ofta mot smärta. Efter en tid kan behov av att öka dosen infinna sig och abstinenssymtom uppträder när personen ifråga försöker sluta ta läkemedlet. Inte minst många äldre patienter har erfarit detta. Andra kan övergå till läkemedelsberoende för att få stimulans eller tillfredsställelse av läkemedlet.

Folkhälsomål 11 har rubriken Tobak, alkohol, narkotika, dopning & spel. Här står att läsa följande:

”Bruket av beroendeframkallande medel liksom spelberoende påverkar hälsan. Riksdag och regering har beslutat om mål och insatser inom alkohol-, narkotika-, tobak-, dopnings- och spelpolitiken. De övergripande målen för samhällets insatser inom dessa områden är:

 • Minskat bruk av alkohol och tobak.

 • Ett samhälle fritt från narkotika och dopning.

 • Minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.”

Med tanke på hur vanligt det är med läkemedelsberoende anser jag att läkemedelsberoende borde ingå i det elfte folkhälsomålet och att det övergripande målet för samhällets insatser borde kompletteras med en fjärde punkt: ”Minskade skadeverkningar av användningen av beroendeframkallande läkemedel”.

I Läkemedelsboken, på Vårdguiden och Kunskapsguiden m.fl. informationskällor finns information om läkemedelsmissbruk och beroende som kan användas i vården för att förebygga läkemedelsberoende och för att hjälpa dem som fastnat i ett beroende. Ett införande av läkemedelsberoende i Folkhälsomål 11 skulle ge en tydlig markering av att samhället ser allvarligt också på denna form av beroende och kunna leda till en minskad omfattning av problemet.

Mot bakgrund av ovanstående anser jag således att läkemedelsberoende borde införas i elfte folkhälsomålet.

Stockholm den 26 september 2013

Anna Steele (FP)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om läkemedelsmissbruk som en del av elfte folkhälsomålet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.