Införande av ett tredje juridiskt kön

Motion 2017/18:2857 av Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett tredje juridiskt kön i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje EU-medborgare har rätt till ett juridiskt erkännande av sin könstillhörighet. I praktiken ser det dock inte alltid ut så. Många transpersoner kan inte byta juridiskt kön, för andra finns det inget korrekt juridiskt kön i Sverige. Det juridiska könet kan leda till diskriminering, trakasserier och kränkningar (t ex att bli felkönad), oavsett om det stämmer eller inte. De med rätt juridiskt kön kan stöta på problem om någon tycker att de inte ser ut som det könet brukar se ut, och de med fel juridiskt kön kommer felkönas baserat på vad det står i officiella dokument. Någons juridiska kön kan ses direkt eller indirekt genom personnummer i kundsystem, av entrévakter, i passkontroller, av potentiella arbetsgivare och myndigheter. Det juridiska könet kan också avslöja någons status som transperson, vilket kan vara farligt eftersom många har blivit utsatta för diskriminering, våld eller hot om våld.

Fler söker sig till transvården och en stor del av dessa är icke-binära. Icke-binära är en särskilt utsatt grupp i samhället. Inte bara behöver den bemöta transfobi, utan även tvåkönsnormen som genomsyrar hela samhället. Icke-binära har generellt sämre hälsa än resten av gruppen transpersoner, som redan har mycket dålig hälsa jämfört med befolkningen i övrigt. Alla slags förändringar i juridiska kön och personnummer skulle självklart innebära samhällskostnader. Kostnaden måste dock ställas mot kostnader för dålig hälsa som redovisas ovan och rätten att få ett erkännande av sin könstillhörighet.

En reform av systemet med personnummer är dessutom nödvändigt. Eftersom nuvarande system bara tillåter runt 500 personer per kön per födelsedatum har personnummer i Sverige tagit slut och många fått för fel datum. Detta blir särskilt tydligt när födelseattester saknas på utlandsfödda och dessa tilldelas datum för personnummer. När detta reformeras bör även markeringen för kön i personnumret tas bort.

 

Rickard Nordin (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett tredje juridiskt kön i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.