Inför obligatoriskt vaccinationsprogram för barn

Motion 2020/21:1061 av Åsa Coenraads m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att göra det allmänna vaccinationsprogrammet för barn obligatoriskt för alla barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tidigare utrotade folksjukdomar som mässling och polio har varit mycket ovanliga i Sverige på grund av rigorösa vaccinationsprogram inom barnhälsovården under många år. Näst intill alla barn i Sverige är vaccinerade, men inte alla.

Idag växer ett motstånd för vaccinationer och hetsen att inte vaccinera sina barn sprider sig på nätet med vetenskapliga felaktigheter om att rätt kost och holistiskt levnadssätt skulle göra barn starka och friska.

Utbrotten av mässling i Europa är idag större än på länge och en liten ökning kan ses även i Sverige. Risken för större spridningar om vaccinationsgraden går ner är stor.

Syftet med ett nationellt vaccinationsprogram är att ge barn ett tidigt skydd och sam­tidigt förebygga smittspridning. Vaccinationsprogrammet som erbjuds barn är frivilligt men i en tid då fler avstår programmet på grund av okunskap måste samhället agera.

Smittspridningen sker idag inte bara mellan barn i Sverige utan kommer även in i landet via smitta utomlands. Ett oskyddat barn löper stor risk vid utlandsresor och kan dessutom ta med sig smittan hem för att sedan smitta andra barn i förskola och skola.

Att inte vaccinera sina barn är att utsätta andra barn för smitta och sjukdom helt i onödan. Allmänna vaccinationsprogrammet för barn (rotavirusinfektion, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ B, allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och humant papillomvirus) bör vara obligatoriskt för alla barn i Sverige.

 

 

Åsa Coenraads (M)

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helena Antoni (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att göra det allmänna vaccinationsprogrammet för barn obligatoriskt för alla barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.